Lana, Dráty, Pružiny, Ocelové kordy, pružinové dráty, kovové tkaniny - Historie - ŽDB DRÁTOVNA a.s. 
 HISTORIE

O nás
Historie
Management
Video prohlídka
Tiskové zprávy
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Výběrová řízení
Etický kodex
Firemní kultura
Sponzorství
Projekt ESF
Průzkum spokojenosti
Kariéra
Zpravodaj
1885 Albert Hahn a Heinrich Eisner založili v Bohumíně rourovnu.
1888 Zahájení provozu slévárny na výrobu litinových radiátorů.
1896 Moravskoslezská a.s. pro drátěný průmysl postavila v Bohumíně drátovnu.
1906 Zavedení výroby pozinkovaného drátu, první linka tohoto druhu v Evropě.
1913 Zavedení výroby ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi.
1927 Zahájení výroby patentovaného drátu.
1945 Znárodnění podniku.
1949 Výroba drátu z martenzitické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pružin.
1958 Spojení dvou původně samostatných podniků do jednoho s názvem Železárny a drátovny Bohumín.
1960 Otevření nového provozu pro výrobu patentovaného drátu.
1978 Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik.
1993 Převedení státního podniku na akciovou společnost ve státním vlastnictví s názvem ŽDB a.s..
1994 Dokončení privatizace kupónovou metodou a soukromými investory.
1995 Valná hromada společnosti zvolila do představenstva a dozorčí rady představitele většinových vlastníků.
1998 Slavnostní otevření prvního společného podniku Bekaert-ŽDB Bohumín, s.r.o..
2003 Rozdělení Závodu na pět dílčích závodů:
 - závod Drátovna tažírna patentovaného drátu
 - závod Drátovna tažírna nepatentovaného drátu
 - závod Lanárna
 - závod Ocelové kordy
 - závod Pérovna a průvlakárna
2006 Spojení závodu Drátovna TPD a Drátovna TND v jeden celek s názvem Drátovna.
2010 Začlenění závodu Ocelové kordy, 1.3.2011 začlenění závodu Lanárna a provozu výroby průvlaků.
2012 Projekt rozdělení odštěpením a vznik samostatné společnosti ŽDB DRÁTOVNA ,a.s.
10/2012
Od 1.října 2012 ŽDB Drátovna a.s. novou dceřinou společností Třineckých železáren - Moravia Steel.